L'Odissea declinata in siciliano

L'Odissea declinata in siciliano

Due settimane fa ci siamo occupati della singolare operazione culturale del prof. Luigi Nastasi, che ha tradotto in siciliano l’Odissea di Omero. Purtroppo abbiamo erroneamente pubblicato la prima parte del primo capitolo della versione in vernacolo (dialetto gelese), opera dello stesso Nastasi. Pubblichiamo qui la prima parte del primo capitolo della versione in siciliano, che completeremo nelle due prossime settimane. Dell’involontario disguido, ci scusiamo con i lettori e con l’autore.

Oh dea, cuntimi la storia di lu viaggiu di dd’omu spertu e ngannarusu chi tàntu tempu viaggiau, dòppu chi distrussi la cità di Troia. Vitti tanti paisi, canuscìu tanti omini e patìu tanti peni dìntra lu cori, e supra lu mari, luttannu pi la so vita e pi chidda di li so’ cumpagni. Ma lu stessu nun li salvau, è pi culpa di la pazzìa di iddi mòrsiru tutti, foru pazzi! Pirchì si manciaru li voi di lu Suli Ipiriuni, e lu Suli cancillau lu jornu di lu ritornu.
Oh dea, cuntimi ssa storia. Tutti chiddi chi scamparu a la guerra e a lu mari, turnaru ‘n casa. Sulu iddu, chi disìava chiossai di tutti di turnari a la so casa e ni so muggheri, era prigiuneru dìntra na caverna funnuta di na bedda ninfa, Calipsu, chi si lu vulìa maritari.

Ma, quànnu, cu lu passari di lu tempu vinni l’annu chi li dèi avìanu dicisu chi iddu turnassi ‘n casa. Tutti li dèi avìanu pena: sulu Pusiduni tinìva na raggia contru Odisseu nfìna a quànnu turnau a la so casa. Ma Pusiduni ‘n jornu si ni jìu luntanu, ntra l’Etiupi, ùnni avìa statu mmitatu a ‘n sacrificiu di tori e d’agneddi, ddà si truvava assittàtu a manciari. Quànnu l’àutri dèi èranu tutti dìntra la casa di Zeus re di l’Olimpu, e ntra di iddi Zeus si misi a parrari:
«Ma pirchì l’omini dannu la culpa sempri a li dèi: vannu dicènnu chi tutti li malanni e li svinturi semu niatri a mannaricilli, mèntri è pi li sbagghi di iddi chi patiscinu e soffranu.

Sbagghiau Egistu chi si misi cu la muggheri d’Agamennuni, e poi ammazzau l’Atridi a lu so ritornu di lu figghiu di Atreu. Niatri l’avèvamu avvisatu, macàri si canuscìa la so sorti. Niatri ci lu dìssimu, ci mannàmu a Hermis, lu missaggeru cu l’occhiu finu, pi dirici di nun ci ncuitàri la muggheri, e di nun ammazzari ad Agamennuni. Fu vinnicatu di so figghiu Oresti, quànnu fu granni. Chissu ci dissi Hermis, ma li so’ saggi paroli nun cunvinceru lu cori d’Egistu: chi òra paja tuttu a na vota».
Ci rispunnìu Ateni, la dea cu l’occhi azzurri:

«Figghiu di Cronu, patri di tutti niatri, putenti ntra li putenti, iddu appi chiddu chi si miritàva. Avìssiru a mòriri accussì tutti chiddi chi fannu ss’aziuni. Ma lu me cori soffri pi lu curaggiusu Odisseu, piatusu, chi luntanu di li so’ soffri di tàntu tempu dìntra l’isula abbrazzàta di lu mari. È ‘n isula china di vosca, ùnni ci sta na dea, la figghia di Atlanti chi canusci li funni di lu mari e sulu teni li culonni chi spartunu terra e celu. È so figghia chi tratteni l’eroi, e cu paroli duci cèrca di stramiallu pi farici scurdari Itaca. Ma Odisseu si turmenta di lu disìu di taliari macàri sulu lu fumu ch’acchiana di la so terra, e voli mòriri. E lu to cori, patri, nun si ricriava, quànnu ti facìa sacrifìci vicìnu li navi Achee, dìntra la chiana granni di Troia? Pirchì, Zeus, l’odi tàntu?».
Ci rispunnìu lu re di li nuvuli:

«Chi paroli va’ dicènnu, figghia mia. Comu pozzu scurdarimi di lu divinu Odisseu chi ntra l’omini murtali è lu megghiu di tutti pi la so menti, e chiossai d’ogni àutru ha fattu sacrifici a li dèi chi lu celu granni pusserunu? Ma Pusiduni, signuri di la terra, cova na raggia forti pi lu fattu di lu Ciclopi chiddu chi Odisseu ci annurbau l’unicu occhiu, Polifemu assumigghianti a ‘n diu,ntra li Ciclopi è lu cchiù forti; lu parturìu la ninfa Tusa, figghia di Forcu, re di lu mari chi a Pusiduni si juncìu dìntra na caverna funnuta. D’allura lu diu chi fa trimari la terra alluntanau Odisseu di lu so paisi senza fallu mòriri. Ma òra niatri pinzamu a comu fari pi fallu turnari, Odisseu. Comu passa la raggia a Pusiduni chi sulu nun pò cumbattiri contru tutti li dèi».
Ci rispuniu la dea cu l’occhi azzurri:

«Figghiu di Cronu, patri di tutti niatri, putenti ntra li putenti, si è chissu lu vuliri di li biati, chi lu saggiu Odisseu havi a turnari a la so casa, mannàmu sùbbitu ad Hermis missaggeru a l’isula di Ogigia, accussì ci porta a ninfa di li beddi capiddi, sùbbitu la dicisioni pigghiata: Odisseu, forti e ngigniusu, havi a turnari».


Accussì dissi, e s’attaccau li sànnili a li pedi, li beddi sànnili d’oru di l’immurtali chi quànnu tira lu ventu lu pòrtanu supra lu mari e supra la terra nfinita. Pigghiau la lancia robusta, di la punta pizzùta di brunzu, la lancia granni forti e pisanti chidda cu cui ammazzau tanti eroi quànnu contru iddi si raggia, la figghia di lu patri unniputenti. Savutau di li cimi di l’Olimpu e fu ‘n terra di Itaca, davanti a lu purtuni di Odisseu, davanti la soglia di l’àtriu. Dìntra la manu tinìva l’asta di brunzu e assumigghiava a ‘n straneru. Truvau li Proci superbi chi davanti la porta jucavanu cu li dadi, assittàti supra li peddi di li voi chi iddi stessi avìanu scurciàtu.

Araldi e servituri veloci miscavanu dìntra li coppi lu vinu cu l’acqua, e cu li sponzi spurtusati puliziavanu li tavuli, Telemacu chi ntra li pritinnenti stava assittàtu cu la pena dìntra l’arma. Pinzava, dìntra lu so cori, a lu patri curaggiusu, si arrivassi a strasattu a fari scuffàri li Proci, e a ripigghiarisi l’unuri, e a rignari supra li so ricchizzi. A chissu pinzava, ‘n menzu a li Proci, quànnu vitti Ateni. Sùbbitu si ni jìu versu lu purticatu, arraggiatu dìntra lu so cori chi l’òspiti ‘spittassi assai; e quànnu ci fu vicìnu ci pigghiau la manu, si fici dari a lancia di brunzu e ci dissi:

«Ti salutu straneru, sì lu binvinutu ntra di niatri; òra pigghiati lu manciari e cchiù tardu ni dici di zoccu hai bisognu».
Accussì dicènnu jia avanti, mentri, appressu jia Palladi Ateni. E quànnu foru dìntra la stanza di lu suffittu jàvutu, appuiau la lancia contru na culonna, granni, ùnni si truvavanu l’àutri armi di lu curaggiusu Odisseu; dòppu la fici assittari supra ‘n tronu, ‘ntarsiatu, beddu assai, supra ci misi ‘n pannu finu; c’era ‘n vanchitèddu, p’appujiarisi li pedi. Vicìnu misi pi iddu na seggia, luntanu di li Proci, pirchì l’òspiti, scantatu di li vuci di li carusi vastasi, nun si sdignassi di lu manciari; vulìa macàri addumannarici di so patri luntanu. Vinni n’ancella a purtàri l’acqua, ni la brocca d’oru, dìntra ‘n vacili d’argentu, pirchì si lavassiru; e misi vicìnu a iddi na tavula bedda liscia.

Vinni la dispinzera a purtàri lu pani e tàntu manciari chi misi cu abbunnanza. Piatti di carni, di tanti tipi, purtau lu servu e calici d’oru misi davanti a iddi. Vinìa sempri lu servu e l’inchìva li biccheri di vinu. Arrivaru li pritinnenti e s’assittaru unu vicìnu a l’àutru, supra troni e seggi. A iddi li servi jittaru l’acqua supra li manu, l’ancelli purtaru lu pani dìntra li cannistra, li giùvini jìnchivunu li biccheri di vinu. E supra lu manciari misuru li manu.
Ma quànnu li pritinnenti foru sàzi di manciari e di biviri, pinzaru ad àutru a li danzi e a li canti chi rallegranu tutti li banchetti. ‘N servu misi ntra li manu di Femiu na bedda citra, chi pi li Proci era custrittu, contru la so vuluntà, a cantari, e lu canturi tuccau li cordi e accuminciau lu so cantu.

(Odissea in siciliano - primo capitolo (parte 1ª - continua)